Dit is een privacyverklaring van de Dutch Senior Baseball en Softball League nader te benoemen als DSBSL.

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt, conform de vereisten in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de grondslag(en) waarvoor ze zijn verkregen.De DSBSL is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en (online) bronnen die op onze websites worden genoemd.

1. FOTO’S EN SPELERSNAMEN
De foto’s en informatie zoals getoond op de website van de DSBSL zijn verkregen door derden. De DSBSL is derhalve niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of echtheid van deze door derden verstrekte informatie. De DSBSL gaat er bij het opsturen van de materialen vanuit dat dit voor zover mogelijk in overleg is gedaan met de personen zelf.

2. WEBSITES EN COOKIES
Om onze websites beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van de website verzameld. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst wanneer u onze websites bezoekt.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
De DSBSL gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en bewaart ze niet langer dan noodzakelijk. De DSBSL treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 De DSBSL verstrekt uw persoonsgegevens (mogelijk) aan de volgende derden:

 • Aan de KNBSB voor statistische en informatieve doeleinden
 • Aan Fastball Magazine voor het versturen en verwerken van de het abonnement

4.2 Wanneer het voorkomt dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Op alle communicatie tussen u en (een van) deze derden zijn de privacyregels van de betreffende derde van toepassing.

5. UW RECHTEN

Met betrekking tot (het gebruik van) uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage in de persoonsgegevens die de DSBSL van u verwerkt.
 • Recht op wijziging van uw persoonsgegevens, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn.
 • Recht om vergeten te worden en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, onder andere indien u niet langer prijs stelt op informatie over producten of diensten van ons en/of derden.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verstrekking van uw persoonsgegevens aan een derde.
 • Recht om een gegeven toestemming op elk moment in te trekken.
 • Recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen als u van mening bent dat de DSBSL uw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.
 • Als u vragen/klachten heeft, dan kunt u kunt u contact met ons opnemen door nen e-mail te sturen naar info@dsbsl.nl of een bericht te sturen via het contactformulier op onze website.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
De DSBSL behoudt het recht deze verklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze verklaring wordt op de website van de DSBSL gepubliceerd.

7. VRAGEN
Wanneer u een vraag of een klacht heeft over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een e-mail sturen naar info@dsbsl.nl.